Fizetésképtelenségi és csődjog

A hatékony piaci működés fenntartásának és a gazdasági érdekek jogi keretek közötti érvényesítésének fontos területe a fizetésképtelenségi- és csődjog, amely alapvetően a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban, egyezségkötéssel történő rendezésével, illetve a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolás útján való megszüntetésével foglalkozik. Az SBGK ennek megfelelően a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatosan az összes jogi probléma kezelésére megoldást kínál, így a csőd- és felszámolási eljárásokban, az ezen eljárásokat megelőző egyeztetések során, az eljárásokhoz esetlegesen kapcsolódó peres eljárásokban, továbbá az egyezségi tárgyalások és a hitelezői választmányi tanácskozások során is segíti ügyfeleit.

Hitelezői oldalon legfontosabb feladatunknak a hitelező pozícióban lévő ügyfeleink érdekeinek leghatékonyabb érvényesítését tekintjük. Ennek elérése érdekében közreműködünk hitelezői követelések érvényesítésében, vitatott hitelezői igények tisztázásában, jogi tanácsot adunk hitelezői jogokkal kapcsolatban.

Az SBGK széles körű tapasztalattal rendelkezik a gazdasági szereplők fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének jogi kezelésében. Ennek során pénzügyi nehézségekkel rendelkező társaságok számára reorganizációs és refinanszírozási tanácsadást biztosítunk, illetve komplex jogi szolgáltatást nyújtunk restrukturálási igénnyel rendelkező társaságok számára cég- és munkajogi, csődjogi, valamint vállalatfinanszírozási kérdésekben is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a tulajdonosi kör, a kompetens ügyvezetés és a finanszírozó intézmények együttműködése – az SBGK által biztosított megfelelő jogi koordináció mellett – nehéz piaci körülmények között is megalapozhatja egy vállalkozás eredményes reorganizációját és további működését.Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak