Védjegyjog

A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája: a védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és/vagy szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, illetve a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló megjelölés.

A gazdasági verseny alapvető eszköze, amely eredet- és minőségjelző funkciójával kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén, és amely a vállalkozás elismertségének, goodwill-jének elsődleges hordozója. A védjegyoltalom jogosultjának kizárólagos jogot biztosít a megjelölés használatára, így a jogosult a védjegyoltalomra hivatkozva felléphet a megjelöléssel azonos vagy azzal összetéveszthető megjelölést használókkal szemben. A külföldi piacokon is jelenlévő gazdasági szereplőknek a nemzeti védjegyoltalmon kívül ajánlatos külföldi (európai és/vagy nemzetközi) oltalmat is szerezniük, hogy ezek alapján felléphessenek az esetleges jogsértések ellen.

Az SBGK szolgáltatásai közé tartozik többek között a kutatás korábbi jogokra, nemzeti, közösségi és nemzetközi bejelentések elkészítése, esetleges jogsértések figyelése, képviselet védjegybitorlási perekben a hazai bíróságok és az Európai Bíróság előtt, védjegy portfólió kezelés és a védjegy használati szerződés elkészítése.

Ellátjuk a jogtulajdonosok képviseletét közvetlen vámfelügyeleti eljárásokban, valamint belföldi akciók során lefoglalt termékek vonatkozásában keletkezett eljárások során, továbbá vámfigyelési kérelmek benyújtását is vállaljuk.

Az SBGK széles körű tapasztalatokkal rendelkezik szellemi tulajdon vagyoni értékének meghatározásában is. A védjegy- és szabadalomértékelések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy azok a hitelintézeteknek nyújtandó biztosítékként, apport tárgyaként a gazdasági társaságok tőkeemeléséhez, vagy mint cégvagyon egy részének nevesítéséhez egyre használhatók, illetve egyre fontosabb szerepet játszanak e tekintetben. Az SBGK készséggel áll ügyfelei rendelkezésére védjegyértékelés valamint szabadalomértékelés elkészítésében, melyet közgazdasági szakértőink bevonásával végzünk.Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak