Használati mintaoltalmi jog

A használati minta egy olyan, a szellemi alkotások védelmére létesült oltalmi forma, amellyel főleg szerkezeti kialakításokra, vagy elektromos kapcsolási elrendezésekre vonatkozó találmányok védhetők. A legfontosabb különbség a használati mintaoltalom és a szabadalom között az, hogy az oltalom megszerzéséhez szükséges alkotói szint a szabadalommal oltalmazható találmányokhoz viszonyítva alacsonyabb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan konstrukciós jellegű műszaki megoldások is használati mintaoltalomban részesíthetőek, amelyek létrehozásához szükséges alkotói szint nem éri el szabadalmi oltalom elnyeréséhez megkövetelt mértéket; a törvényi szabályozás a szabadalom esetén a „feltalálói tevékenység”, míg a használati mintaoltalom esetén csupán az alacsonyabb szintű „feltalálói lépés” meglétét írja elő. Akárcsak a szabadalom esetén, a jog tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon.

Az SBGK tevékenysége kiterjed oltalom megszerzésére olyan találmányok esetén is, melyek a szabadalom alternatívájaként az ugyancsak regisztrált használati mintaoltalommal védhetőek, emellett munkatársaink közreműködnek a bejelentések előkészítésében és megsemmisítési eljárások során, valamint minden felmerülő jogi helyzetben teljes körűen képviselik ügyfeleinket.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak