Versenyjog

Ezen terület az antitröszt-jogot, az állami támogatások jogát, a tisztességtelen verseny elleni jogot, valamint a versenyjogi fogyasztóvédelmet foglalja magában.

Az antitröszt-jogon belül az SBGK tanácsadást, valamint képviseletet lát el a kartelljog, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, valamit a fúziókontroll területein. Az antitröszt-jog területén az SBGK rendszeresen nyújt tanácsadást valamint oktatást a versenyjogi megfelelés kialakításában, elsősorban megfelelőségi programok készítése és oktatás, a „hajnali rajtaütés” esetére történő útmutató elkészítése és tréning megtartása, valamint versenyjogi auditok végzése útján. Ügyfeleink képviseletét a versenykorlátozó megállapodásokkal és gazdasági erőfölénnyel való visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben a versenyhatósági eljárás teljes tartama alatt ellátjuk az illetékes versenyhatóság, valamint a bíróságok előtt. A képviseletet ellátjuk továbbá a vállalati összefonódások engedélyezése tárgyában is. A tágabb értelemben vett versenyjognak a magánjoghoz leginkább kötődő területe a tisztességtelen verseny joga, amely elsősorban a jóhírnév és az üzleti titok versenyjogi védelmét, a bojkott tilalmat és a jellegbitorlás tilalmát fedi le.

A tisztességtelen verseny joga területén az SBGK rendszeresen nyújt tanácsadást, valamint képviseli ügyfeleit a bírósági eljárásokban. A tisztességtelen verseny joga számos szállal kötődik a szellemi alkotások jogához, különösen a kiegészítő jellegű jellegbitorlás révén, amely a jellegzetes tulajdonságokat (név, logó, forma, csomagolás) iparjogvédelmi oltalom hiányában, illetve azzal párhuzamosan is védi. A jellegbitorlást és a szellemi alkotások bitorlását szintén összeköti a lényegében azonos szankció-, valamint a hasonlóságokat mutató eljárási szabályrendszer.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak