Peres, választottbírósági és alternatív vitarendezéses ügyek

Az SBGK által ellátott bármely szakterületen teljes körűen képviseljük ügyfeleinket a bíróság előtti peres ügyeikben, az ügy jellegétől függően pedig ellátjuk a választottbíróság előtt zajló peres képviseletüket. Számos ügyben képviseltük ügyfeleinket az Európai Unió Bírósága előtt is. Ezeken túlmenően az ügy körülményeinek megfelelően közreműködünk ügyfeleink perbeli vagy peren kívüli egyezségeinek megvalósításában. 

Az SBGK teljes körű segítséget nyújt ügyfelei számára valamennyi nem peres eljárásban is, így különösen a követeléskezeléssel, fizetési meghagyásos eljárásokkal, végelszámolással, a csőd és felszámolási eljárásokkal, illetve hagyatéki eljárással összefüggésben, emellett megbízható segítséget nyújtunk ügyfeleink részére cégalapítás, civil szervezetek nyilvántartásba vétele során is.

A peres és nem peres képviseleten túlmenően az SBGK számos ügyben jár el ügyfelei képviseletében különböző közigazgatási hatóságok – így pl. a Gazdasági Versenyhivatal, fogyasztóvédelmi hatóságok, vámhatóság, stb. – előtt zajló hatósági felügyeleti, ellenőrzés, illetve engedélyezési eljárások során. Partnereink közül többen döntnökök domain vitákban, valamint eseti választott bírók gazdasági ügyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. Ezen túlmenően ellátjuk ügyfeleink képviseletét és segítséget nyújtunk számukra alternatív vitarendezések, szerződések és megállapodások elkészítése során is.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak