Család- és öröklési jog

A családi viszonyok jogi szabályozása a családon belüli és az azon kívüli személyek kapcsolatrendszerét szabályozza személyi és vagyoni szempontból, főbb területei a házasság, a rokonság és a gyámság. A jogi szabályozás célja, hogy a felek saját maguk alakítsák ki családi viszonyaikat, amelynek jogi vetületei a legtöbb esetben csak konfliktusok kialakulása kapcsán vagy azokat követően kerülnek előtérbe. Ezekben az érzékeny kérdésekben különösen nagy hatékonysággal használható a mediáció, mint konfliktuskezelési módszer, elkerülve a bíróságok előtti pereskedést, és mely szintén az SBGK szolgáltatásai közé tartozik.

Az elhunyt személy vagyonának sorsát befolyásoló szabályok összessége a hátrahagyott javak jogutódlását jelenti – ez biztosítja egyrészről, hogy a vagyon ne váljon gazdátlanná, másrészről biztosítja az elhunyt családjának, szeretteinek anyagi biztonságát. Az öröklés elsősorban a törvényes öröklés szabályai szerint alakul, kivéve, ha az örökhagyó még életében végintézkedést tett. Fontos tudni, hogy az egyetemes jogutódlás értelmében az örökös nem csak a hagyatékban szereplő jogokat, de a kötelezettségeket is örökli, valamint hogy az öröklési rend határozza meg, hogy több örökös között hogyan oszlik meg a hagyaték.

E körben az SBGK szolgáltatásai közé tartozik többek között a jogi tanácsadás, mediáció, képviselet peres eljárásokban (például házassági bontóperben vagy gyermekek jogosulatlan külföldre vitele esetén), szerződések készítése többek között házassági vagyonjogi esetekben, segítségnyújtás nemzetközi vonatkozású ügyekben, végrendelet készítése, képviselet ellátása hagyatéki eljárásban illetve hagyatéki perben, valamint segítségnyújtás nemzetközi vonatkozású ügyekben.Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak