Szabadalmi jog

A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.

Magyarországon érvényes szabadalmat vagy nemzeti, vagy európai, vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi előírásoknak. Külföldi jogszerzés a nemzeti hivataloknál tett bejelentéssel, az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) tagországai esetében ezen túlmenően európai úton is kezdeményezhető. A bejelentés közvetlenül vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül nyújtható be, az oltalom pedig az illetékes szerv előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeképpen keletkezik.

Az SBGK szabadalmi ügyvivői nagy tapasztalattal rendelkeznek a műszaki innovációs folyamat valamennyi területén létrehozott találmányok jogi oltalmának megszerzésére vonatkozó eljárások területén. Ez a tevékenység magában foglalja az innovációs folyamatban történő tanácsadást, a magyar szabadalmi bejelentések elkészítését és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő benyújtását illetve képviseletét, valamint nemzetközi (PCT) és európai szabadalmi bejelentések megtételét és közvetlen képviseletét. Az SBGK tevékenysége kiterjed külföldi szabadalmi bejelentések magyarországi képviseletére és ügyintézésére, továbbá a megadott Európai Szabadalmak magyarországi érvényesítésére is. Ugyancsak tevékenységi körünkbe tartozik a magyar és külföldi ügyfelek szabadalmi bejelentéseinek Magyarországon kívül történő ügyintézése, elsősorban az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve bármely más ország hatósága előtt is.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak