Földrajzi árujelzők

A földrajzi árujelzők alatt olyan megjelöléseket értünk, amelyeket a termékek földrajzi eredetének azonosítására használunk, iparjogvédelmi oltalom alá azonban csak meghatározott feltételek teljesítése esetén, hatósági eljárás eredményeképpen kerülhetnek. A földrajzi árujelzők oltalma három, egymás mellett működő és egymást kiegészítő rendszerből épül fel: ezek a nemzeti, a közösségi és a nemzetközi oltalmak. Az SBGK elsősorban a földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó jogok érvényesítése során látja el ügyfelei képviseletét. A földrajzi árujelzők oltalmával párhuzamosan, illetve kiegészítő jelleggel az SBGK az együttes és tanúsító védjegyek bejegyzésében is segítséget nyújt az ügyfeleinek.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak