Munkajog

Az SBGK munkajoggal kapcsolatos tevékenysége munkavállalók tekintetében felöleli a munkavállalói jogviszony létesítésétől a munkaviszony megszüntetéséig tartó, átfogó személyzeti politika kialakítását és kidolgozását, valamint a munkaügyi perekben történő képviseletet. Külön figyelmet szentelünk vezető állású munkavállalói és más munkaszerződések körében is a felelősségi kérdések teljes körű szabályozására a munkaszerződések készítése, véleményezése és a jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsadás során. Számos magyar és külföldi tulajdonban álló társaságnál látunk el teljes körű munkajogi szolgáltatást, amely lefedi a munkáltatói szabályzatok elkészítését valamint véleményezését a hatályos jogszabályok és ítélkezési gyakorlatnak megfelelően. Szakmai támogatást nyújtunk a munkavállalói ösztönző rendszerek kidolgozásában és vállalatirányítással kapcsolatos kérdésekben. Az SBGK tanácsadást és támogatást nyújt átszervezés, létszámcsökkentés és a munkaviszony megszüntetésének valamennyi formája tekintetében is, emellett tevékenységünk magában foglalja mind a munkajogi felelősséget érintő, mind pedig a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is.

Az SBGK szakmai támogatást nyújt ügyfeleinek továbbá versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések készítésében, továbbá széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezünk munkaerő-kölcsönzés területén is.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak