Közbeszerzések joga

Az SBGK mélyreható tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzési jog területén, amint azt számos jelentős, hosszú távú megbízásunk is alátámasztja. Ezen jogterület magában foglalja a közbeszerzési eljárás teljes folyamatát, így az SBGK valamennyi eljárási rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárásban nyújt jogi szolgáltatást ügyfelei részére: ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítésétől annak műszaki teljesítésének lezárásáig, ajánlattevői oldalon pedig az ajánlatok elkészítésétől a szerződéskötésig, illetve szükség esetén annak végleges teljesítéséig. Az SBGK a közbeszerzési jog területén nagy tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzési eljárások során felmerülő jogorvoslati eljárások területén is.

Széleskörű közbeszerzési tapasztalatainkat különböző pályázati eljárások során is hasznosítani tudjuk, ezen felül általános és jogi tanácsadást nyújtunk a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatásával, valamint azok lebonyolítására vonatkozó jogi előírásokkal kapcsolatban. Az SBGK ezen belül az alábbi tevékenységeket is ellátja: ajánlatkérői oldalon közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása (közbeszerzési eljárás előkészítése, eljárás lefolytatása, szerződéskötés, esetleges szerződésmódosítás, teljesítéshez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása); ajánlattevő oldalon közbeszerzési eljárásokban benyújtandó részvételi jelentkezések / ajánlatok összeállítása, közbeszerzési szerződések véleményezése, képviselet a szerződéses tárgyalásokon (bizonyos eljárástípusok esetén), jogorvoslati eljárásokban való jogi képviselet (előzetes vitarendezés, eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, bírósági eljárásban való képviselet); közbeszerzési eljárások és kapcsolódó szerződések utólagos ellenőrzése, felülvizsgálata.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak