Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzőijogi Egyesület (MIE) a szellemi alkotások oltalmát szolgáló jogi eszköz- és intézményrendszert működtető, használó és alkalmazó, valamint a szellemi alkotások hasznosításával és értékesítésével foglalkozó, főként szabadalmi ügyvivő, jogász és közgazdász szakembereket tömöríti soraiba.

Az SBGK munkatársai közül az alábbiak a MIE tagjai:

Dr. SASVÁRI Gabriella, ügyvéd / senior partner / elnökségi tag – alelnök
Dr. LUKÁCSI Péter, ügyvéd / partner – bizottsági tag
Dr. SZAMOSI Katalin, ügyvéd / irodavezető partner / elnök – elnökségi tag
Dr. BACHER Vilmos, ügyvéd / tanácsadó
Dr. BAJKAI István, ügyvéd / senior partner / elnökségi tag
Dr. BORBÁS Máté, ügyvéd / partner
Dr. DERZSI Katalin, szabadalmi ügyvivő / senior partner
Dr. GÁL Melinda PhD., szabadalmi ügyvivő / partner
Dr. GYÖRGY Ádám LL.M., jogász
Dr. GYÖRGY András, ügyvéd
Dr. KARSAY Enikő LL.M., ügyvéd / partner
Dr. KÖTELES Zoltán PhD, szabadalmi ügyvivő
Dr. MÁK András, szabadalmi ügyvivő
MÉSZÁROSNÉ DÓNUSZ Katalin, szabadalmi ügyvivő
Dr. NAGY Andrea Ilona, ügyvéd
SZENTPÉTERI Ádám, szabadalmi ügyvivő
SZENTPÉTERI Zsolt, szabadalmi ügyvivő,
Dr. TÓSZEGI Renáta, ügyvéd
Dr. ZAY Balázs, paralegal