Magyar Védjegy Egyesület

A Magyar Védjegy Egyesület alapvető célkitűzése a hazai védjegykultúra ápolása, a védjegyekkel és formatervezési mintákkal kapcsolatos ismeretek terjesztése, és az ezeken a szakterületeken dolgozók érdekeinek képviselete. Az Egyesületnek tagja az SBGK mint jogi személy, emellett dr. SZAMOSI Katalin a versenyjogi és fogyasztóvédelmi szakosztály alelökeként is képviseli irodánkat.

Az SBGK munkatársai közül az alábbiak a Magyar Védjegy Egyesület tagjai:

Dr. BACHER Vilmos, ügyvéd / tanácsadó 
Dr. KARSAY Enikő LL.M., ügyvéd / partner 
Dr. LUKÁCSI Péter, ügyvéd / partner
MÉSZÁROSNÉ DÓNUSZ Katalin, szabadalmi ügyvivő
Dr. GYÖRGY Ádám LL.M., jogász
Dr. GYÖRGY András, ügyvéd
Dr. SASVÁRI Gabriella, ügyvéd / senior partner / elnökségi tag
Dr. BORBÁS Máté, ügyvéd / partner
PAPP Krisztina, paralegal
MILLEI Erzsébet, paralegal
Dr. ZAY Balázs, paralegal