Immateriális javak értékelése

A számvitelben az immateriális javak azon nem anyagi eszközök gyűjtőneve, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó szervezet, a vállalkozás tevékenységét, forgalomképesek. Egyes fajtái alapvetően olyan kiadás jellegű tételek, amelyek nem térülnek meg egy üzleti éven belül, ezért a számviteli szabályozások bizonyos körülmények között megengedik az eszközzé minősítésüket (= aktiválás).

Az üzleti életben a szellemi vagyon, valamint a vagyonportfólió értékelésének sok esetben – pl. vállalat alapítása, vállalatok összeolvadása, felvásárlása esetén, üzleti stratégiai döntések előkészítésénél, peres eljárások (pl: szabadalombitorlás) indításának megfontolásánál – van kiemelkedő jelentősége. Az SBGK a szellemi vagyon értékelésében külső adójogi, számviteli szakértő bevonásával áll ügyfelei rendelkezésre.

Szolgáltatások

Szektorok

Munkatársak