Irodánk is készül a UPC elindulására

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (UPC) tagjai azon EU tagállamokból állnak, akik ratifikálták az azt létrehozó Szerződést (Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás). Bár Magyarország a létrehozó szerződést aláírta, nem ratifikálta azt. Ennek megfelelően, annak ellenére, hogy a rendszer hatálya Magyarországra nem terjed ki, a magyar bejelentők szabadon élhetnek a rendszer adta lehetőségekkel a UPC tagállamok területén. Németország – akinek a részvétele fontos a UPC működésének tényleges megkezdéséhez – várhatóan idén fogja letétbe helyezni a ratifikációs iratot.

A UPC az Elsőfokú Bíróságból és a Fellebbviteli Bíróságból áll. Az Elsőfokú Bíróság további divíziókra oszlik, melyek meghatározott szempontok alapján illetékesek. A szerződés alapján a UPC hatásköre többek között szabadalombitorlási, ideiglenes intézkedésekkel kapcsolatos, illetve szabadalmak megsemmisítését célzó ügyekre is kiterjed. Az Elsőfokú Bíróság döntései ellen a Fellebbviteli Bírósághoz lehet fordulni.

A jelenlegi tervek szerint a UPC 2023. április 1-től fogad ügyeket. 2023. január 1-jén egy átmeneti időszak (ún. "sunrise period") indul, amelynek során az ebben az időszakban megadott Európai szabadalmak esetén már lehetőség nyílik a rendszer igénybevételére, és ezzel a kérdéses szabadalomnak a UPC illetékessége alá helyezésére. Irodánk az ezzel a döntéssel kapcsolatos tanácsadással és ügyintézéssel örömmel áll minden érdeklődő rendelkezésére, de természetesen bármilyen további, a UPC rendszert illető kérdésben is a legmagasabb színvonalú tájékoztatást tudjuk nyúltani, tekintettel arra, hogy szakértő kollégáink már kezdettől fogva egyénileg és a szakmai szervezeken keresztül is szoros figyelemmel kísérték a folyamatot.A UPC kapcsán további információt itt találhat:

https://www.origo.hu/jog/20220124-origo-jog-sbgk-szabalmai-ugyvivoi-iroda-uj-europai-szabadalmi-rendszer.html

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/damoklesz-kardja-mar-a-spajzban-van-lathataron-az-egyseges-hatalyu-europai-szabadalom-es-az-egyseges-szabadalmi-birosag/

https://www.unified-patent-court.org/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court