A FORGALMAZÁSI, ÜGYNÖKI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI VERSENYSZABÁLYOK VÁLTOZÁS ELŐTT ÁLLNAK IX.

Miről van szó?

A digitalizáció és a technológiai innováció az elmúlt évtizedben a modern világ fejlődésének középpontjába került. Az online marketing és értékesítés egyre erőteljesebb eszközzé vált a különböző vásárlók eléréséhez. Ennek megfelelően az online promóciók nagyobb figyelmet kaptak 2010-hez képest, amikor a jelenleg hatályos vertikális csoportmentességi rendelet (a "VBER") bevezetésre került. A VBER-tervezetben és a vertikális iránymutatásokban az Európai Bizottság felülvizsgálta az online promóciókra vonatkozó szabályokat, és számos hasznos pontosítással egészítette ki azokat.

Jelenleg mi a helyzet?

A forgalmazási megállapodások világában klasszikus fogalmak az "aktív értékesítés" és a "passzív értékesítés".

A jelenlegi VBER 4. cikke szerint a passzív értékesítésre vonatkozó korlátozások bevezetése súlyos korlátozásnak minősül. Mint ilyen, a passzív értékesítésre vonatkozó korlátozások nem részesülhetnek a VBER által biztosított mentesség előnyeiből, és vélelmezhetően nem jogosultak egyedi mentességre sem. Ugyanez vonatkozik az aktív értékesítés korlátozására is, bizonyos kivételekkel. A csoportmentességi rendszer különösen azt fogadja el, hogy a forgalmazóknak tartózkodniuk kell az aktív értékesítéstől olyan területen vagy olyan vásárlói csoport részére, amelyet kizárólagos forgalmazónak osztottak ki vagy kizárólag a szállító számára tartanak fenn (lásd a DLC 12., 13. és 14. sz. visszaszámlálását).

Az aktív és passzív értékesítés fogalmát a jelenlegi vertikális iránymuatás határozza meg. Az aktív értékesítés meghatározása egy adott vásárlócsoport vagy terület célzott megközelítésére utal, míg a passzív értékesítés az egyes vásárlók kéretlen megkeresése nyomán történő értékesítésre utal, anélkül, hogy az értékesítést az ilyen vásárlók aktív megcélzása révén kezdeményezték volna.

A jelenlegi VBER és a vertikális iránymutatás szerint, ha egy forgalmazó online promóciókat használ a termékek értékesítésére, az passzív értékesítésnek minősül. Az Európai Bizottság azonban elfogadja azt, hogy kifejezetten egy másik forgalmazó kizárólagos területére vagy vásárlócsoportjára irányuló online promóciókat követő értékesítés aktív értékesítésnek minősül, és ezért tilos lehet.

Mi lesz a jövő 2022. június 1. után?

Az aktív vagy passzív értékesítésre vonatkozó legfontosabb elvek várhatóan változatlanok maradnak a VBER és a vertikális iránymutatás tervezetében. A javaslatok azonban módosításokat tartalmaznak az aktív és passzív értékesítés fogalmának meghatározására vonatkozóan, többek között az online promóciók tekintetében.

Fontos, hogy az aktív és passzív értékesítés fogalmát valószínűleg magában a VBER-ben, nem pedig a vertikális iránymutatásban határozzák meg. Az aktív értékesítés új meghatározása a VBER-tervezet 1. cikk (1) bekezdésének l) pontjában található. Az aktív értékesítés a vevők közvetlen kommunikációval, illetve offline vagy online célzott hirdetésekkel és promóciókkal történő aktív megkeresését jelenti. Ez magában foglalja az online médián keresztül történő kommunikációt, az ár-összehasonlító eszközöket, valamint a keresőmotorokon keresztül történő bármilyen hirdetést, amely meghatározott területeken vagy meghatározott vásárlócsoportokban lévő vásárlókat céloz meg. Aktív értékesítésnek minősül az is, ha a forgalmazó által a területen általánosan használt nyelvtől eltérő nyelvi lehetőségeket kínál a weboldalon, vagy ha a forgalmazó székhelye szerinti területtől eltérő területnek megfelelő domainnévvel rendelkező weboldalt kínál.

Az aktív értékesítés fogalmának módosítása tisztázza azon online promóciókra vonatkozó korlátozások körét, amelyek a VBER-ben biztosított előnyökből részesülhetnek, és amelyeket a kizárólagos forgalmazókra lehet alkalmazni.

A passzív értékesítésre vonatkozó korlátozások, beleértve az online passzív értékesítést is, továbbra is feketelistára kerülnek. A passzív értékesítés új fogalma a VBER-tervezet 1. cikke (1) bekezdésének m) pontjában található. Passzív értékesítésnek minősül az egyéni vásárlók kéretlen kéréseire való válaszadás, beleértve az áruk vagy szolgáltatások ilyen vásárlók részére történő szállítását is. A passzív értékesítés új fogalma egyértelművé teszi, hogy a passzív értékesítés a kéretlen megkeresésekre való válaszadásra vonatkozik, anélkül, hogy a vevőcsoportot vagy területet aktívan megcélzó reklámmal kezdeményezték volna az értékesítést. Az aktív értékesítés fogalmából következik, hogy az ilyen aktív célzás példája lehet az, amikor a forgalmazó olyan nyelvi lehetőségeket kínál a weboldalán, amelyeket az adott területen nem szoktak használni, vagy amikor a saját területe helyett a célterületnek megfelelő domainnevet használ.

Mi a helyzet a gyakorlatban?

Particularly the definition of active sales has been updated, making it clear that active sales are the catch-all category (all forms of selling that are not passive sales are active sales) and that this category includes certain online sales which previously were not mentioned but have become more important in the last decade.Az aktív és passzív értékesítés korlátozására vonatkozó szabályok nagyrészt változatlanok maradnak. Az aktív és passzív értékesítés fogalommeghatározásai azonban bekerültek a VBER-tervezetbe, és pontosításra kerültek, többek között az online promóciók esetében is. Különösen az aktív értékesítés fogalmát frissítették, egyértelművé téve, hogy az aktív értékesítés gyűjtőfogalom (az értékesítés minden olyan formája, amely nem passzív értékesítés, aktív értékesítésnek minősül), és hogy ebbe a kategóriába tartoznak bizonyos online értékesítések, amelyek korábban nem szerepeltek, de az elmúlt évtizedben egyre fontosabbá váltak.

A kizárólagos forgalmazó által tett erőfeszítések és befektetések védelme érdekében a VBER-tervezet továbbra is elfogadja a kizárólagos forgalmazó vagy maga a szállító számára kijelölt területre vagy vevőcsoportba történő aktív értékesítés tilalmát. A jelenlegi VBER-hez képest, a tervezet magába foglalja az aktív értékesítésnek minősülő online promóciókat is, például a meghatározott területeken lévő vásárlók árösszehasonlító eszközökön vagy keresőmotorokon keresztül történő megcélzását.

Továbbá a VBER-tervezetet részletesebb iránymutatások és példák egészítik ki az aktív és passzív értékesítésre vonatkozóan a vertikális iránymutatás -tervezetre vonatkozó javaslatban.

Hogyan értékeljük a helyzetet?

Az EU-ban a vásárlókra és a területre vonatkozó korlátozásokat az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésébe ütköző, súlyos versenykorlátozásnak tekintik. Tekintettel a belső piaci célkitűzésre, ez a megközelítés változatlan marad az új VBER-ben, amely az aktív és passzív értékesítés fogalmát a puha jog szintjéről kötelező erőre emeli, valamint aktualizálja úgy, hogy az online promóciók mai példáit is tartalmazza. Ez hasznos lesz az olyan viták elkerülése érdekében, melyek tárgya az, hogy bizonyos online promóciók aktív vagy passzív értékesítésnek minősülnek-e.


A végleges felülvizsgált vertikális csoportmentességi rendelet a tervek szerint 2022. június 1-jén lép hatályba.

Szeretne többet megtudni? Maradjon velünk…

2022. június 1-hez közeledve célunk az, hogy rendszeresen friss információkkal szolgáljunk Önnek, és rendelkezésére bocsássuk azokat a szükséges jogi ismereteket, amelyek segítségével teljes mértékben felkészítheti vállalkozását a jövőre. Kérjük, keresse fel a Distribution Law Center felületét (www.distributionlawcenter.com) és LinkedIn oldalunkat is, ahol lényegesen több információt talál a vertikális megállapodásokra irányadó jogszabályokról, mind a versenyjog, mind a kereskedelmi jog területén. EGT-szerte 27 szakértő csapat keményen dolgozik azon, hogy a felületet az Ön legkedveltebb információforrásává és útmutatást nyújtó segítőjévé tegye.