A FORGALMAZÁSI, ÜGYNÖKI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI VERSENYSZABÁLYOK VÁLTOZÁS ELŐTT ÁLLNAK I.


Készüljünk fel 2022. június 1-re!

Miről van szó?

Egyetlen vállalkozás sem akarja vállalni annak kockázatát, hogy forgalmazási, ügynöki vagy szállítási szerződései (más néven „vertikális megállapodások”) jogellenesek és érvénytelenek legyenek. Egyetlen vállalkozás sem szeretne továbbá ennél is rosszabb helyzetbe, azaz valamely versenyhatóság csapdájába kerülni, illetve bírságot fizetni az ilyen jogellenesség következtében. A versenyjognak való megfelelés kulcsfontosságú, és az egyetlen észszerű előremutató út.

Az uniós versenyszabályok alapján a vertikális megállapodások érvényessége és végrehajthatósága a leghatékonyabban az ún. csoportmentesség alkalmazásával biztosítható. A csoportmentesség koncepciója meglehetősen egyszerű, és a „feltételkipipálás” gyakorlatán alapul. E gyakorlat sikeres teljesítésével a megállapodás és az azzal járó valamennyi korlátozás automatikus mentességet élvez. Nem merül fel probléma a végrehajthatóság kapcsán, nem áll fenn a bírság kockázata. Így a csoportmentesség „biztonságos kikötőt” (safe harbour) nyújt a forgalmazási, ügynöki és szállítási szerződéseknek.

A gyakorló jogászok számára (legyenek akár jogtanácsosok, akár külső szakemberek) elengedhetetlen, hogy tisztában legyenek a csoportmentességgel és annak követelményeivel. Jobb félni, mint megijedni. A csoportmentesség minden EGT-országban és minden üzletágban érvényes.

Jelenleg mi a helyzet?

Jelenleg a 330/2010 bizottsági rendelet csoportmentességet biztosít a forgalmazási, ügynöki és szállítási szerződések vonatkozásában. Ezt a rendeletet gyakran vertikális csoportmentességi rendeletként (Vertical Agreement Block Exemption Regulation, VBER) emlegetik. A vertikális csoportmentességi rendeletet a vertikális iránymutatás kíséri, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a forgalmazásra vonatkozó jogszabályok értékelésében.

A vertikális csoportmentességi rendelet hatása igen széles körű. Hatálya alá tartozik a forgalmazás valamennyi típusa, beleértve a kizárólagos forgalmazást, a szelektív forgalmazást, az ingyenes terjesztést, az ügynöki és a franchise-megállapodásokat. Tartalmaz az e-kereskedelemre vonatkozó szabályokat is. Foglalkozik továbbá az olyan különleges korlátozásokkal, mint az árak meghatározására vonatkozó korlátozások, a kizárólagosság, a területi korlátozások, a telephelyre vonatkozó kikötések, az ügyfélkorlátozások, a versenytilalmi kötelezettségek, és egyéb hasonló korlátozások.

A vertikális csoportmentességi rendelet 2022. május 31-én hatályát veszti.

Mi lesz a jövő 2022. június 1. után?

Javában folyik az új csoportmentességi rendszer előkészítése. Az Európai Bizottság közzétette az új vertikális csoportmentességi rendeletre és az új vertikális iránymutatásokra vonatkozó javaslatokat. Mindeközben nyilvános és szakértői egyeztetések zajlanak. A jövő általános iránya tehát fokozatosan bontakozik ki a nyilvánosság számára.

Fontos változások vannak folyamatban, amelyek a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő valamennyi szereplőt érintik. Ezek az új szabályok minden offline és online vállalkozásra, azok szállítóira, ügyfeleire, forgalmazóira és versenytársaira egyaránt vonatkoznak. Másként fogalmazva, ezek a változások közvetlen hatással lesznek minden forgalmazási megállapodást alkalmazó vállalatra.

A meglévő vertikális csoportmentességi rendszertől való eltérések azonban gyakran leginkább technikai jellegűek, és azok gyakorlati hatásai nem mindig válnak azonnal nyilvánvalóvá. Éppen ezért nem könnyű kitalálni, hogy mi következik, és korántsem könnyű teljesen felkészülni rá. Ez jogbizonytalansághoz vezethet, ezért kulcsfontosságú a naprakész útmutatás.


A Distribution Law Center az ön biztonságos kikötője…

A Distribution Law Center küldetései között szerepel, hogy a vertikális megállapodásokra alkalmazandó jogról szóló, hozzáférhető információval segítse általánosságban a jogi közösséget. E küldetéssel összhangban a Distribution Law Center a jövő héttől kezdődően „DLC visszaszámlálás” hírleveleket küld, amelyek célravezető, átfogó és gyakorlati útmutatást nyújtanak az előttünk álló változásokról.

2022. június 1-hez közeledve célunk, hogy rendszeresen friss információkkal szolgáljunk Önnek, és rendelkezésére bocsássuk azokat a szükséges jogi ismereteket, amelyek segítségével teljes mértékben felkészítheti vállalkozását a jövőre. Megbízható információforrást biztosítunk Önnek a jog ezen összetett területe kapcsán.

A „DLC visszaszámlálás” hírlevelek kiküldése angol nyelven történik, mivel ez a Distribution Law Center munkanyelve. A Distribution Law Center ugyanakkor valamennyi európai országban rendelkezik szakértő csapattal, akikhez bizalommal fordulhat, ha további felvilágosításra van szüksége az Önt érintő joghatósághoz kapcsolódó nyelven.

A „DLC visszaszámlálás” hírlevelek kiküldése a számunkra ismert olyan címekre történik, amelyek tulajdonosai kifejezésre juttatták az ehhez hasonló információ iránti igényüket. Azonban arra kérjük Önt, ne habozzon megosztani azok tartalmát másokkal és bíztassa őket arra, hogy iratkozzanak fel a „DLC visszaszámlálás” hírleveleire és kövessék a Distribution Law Center felületét (www.distributionlawcenter.com). A „DLC visszaszámlálás” anyagait ezen a felületen is közzétesszük.

A Distribution Law Center által kínált további tartalom

Kérjük, keresse fel a Distribution Law Center felületét (www.distributionlawcenter.com), ahol lényegesen több információt talál a vertikális megállapodásokra irányadó jogszabályokról, mind a versenyjog, mind a kereskedelmi jog területén. EGT-szerte 27 szakértő csapat dolgozik keményen azon, hogy e felületet az Ön legkedveltebb információforrásává és útmutatást nyújtó segítőjévé tegye.

A Distribution Law Center

A „DLC visszaszámlálás” hírleveleket az SBGK Ügyvédek munkatársai kínálják Önnek.

További információért forduljondr. Lukácsi Péterhez és dr. Borbás Mátéhoz.

A Distribution Law Center munkájában a következő jogi irodák vesznek még részt: Arntzen De Besche, Arnecke Sibeth, Banning, Cederquist, Chrysses Demetriades & Co, CMS Francis Lefebvre, contrast, Delchev & Partners, Dittmar & Indrenius, Divjak Topic Bahtijarevic & Krka, E+H Eisenberger + Herzog, Eversheds, Havel & Partners, Horten, Kyriakides Georgopoulous, Modzelewska & Pásnik, Musat & Asociatii, Pavia e Ansaldo, Pérez-Llorca, Philippe & partners, Šelih & partnerji, SRS és TGS Baltic.