Dr. Karsay Enikő az Academy of European Law előadójaként szerepelt

Óriási megtiszteltetés és szakmai siker, hogy irodánk partnere, Dr. Karsay Enikő az Európai Jogi Akadémia (ERA) "Annual Conference on EU Copyright Law 2021" című magasrangú szakmai rendezvény előadójaként szerepelt. Az idei konferencián - amelynek megtartására hibrid formában került sor - számos résztvevő képviseltette magát a szerzői jog területéről, ismert jogászok, szakértők és az akadémiai élet prominensei.

Enikő előadásában a védjegy és formatervezési mintaoltalmi ügyekben felmerülő szerzői jogra történő hivatkozásokat, ennek keretében a védjegytörlési eljárásoknál a szerzői jog és a védjegyjog kapcsolódását vizsgálta meg számos gyakorlati példával illusztrálva. Az előadás második felében pedig az iparjogvédelmi oltalom és a szerzői jogi védelem kumulációjának kérdéskörét tárgyalta, részletesen ismertetve az Európai Unió Bíróságának a párhuzamos oltalom tárgyában hozott legfrissebb döntéseit (Cofemel-ügy, Brompton Bicycle-ügy), külön kitérve arra is, hogy az egyes nemzeti bíróságok az Európai Unió Bíróságának döntéseiben foglaltakat miként alkalmazzák nemzeti eljárásaik keretében.

Az Európai Jogi Akadémia (ERA) az uniós jog megértését és az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos bevált gyakorlatok terjedését kívánja elősegíteni azáltal, hogy képzéseket nyújt a gyakorló európai jogászok számára, és fórumot biztosít a vitákhoz és az eszmecserékhez.