További egy éves határidő (2017. március 15.) az új PTK-nak történő megfeleltetéshez

Az Országgyűlés 2016. március 1. napján elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében az alapítványok, egyesületek és a 3 millió forintnál alacsonyabb összegű törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok további egy év haladékot kapnak arra, hogy létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseinek megfeleltessék. Az elfogadott módosítás további kedvezményeket biztosít az egyesületek és alapítványok új Ptk-nak történő megfeleltetése vonatkozásában.