Ügyvédeink az Európai Unió Bírósága előtt

2015. március 27. – Az Iron and Smith Kft. a „be impulsive” színes ábrás megjelölés védjegyként történő lajstromozását kérte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. Az Unilever N.V. társaság azonban felszólalt a védjegybejelentési kérelemmel szemben, arra hivatkozva, hogy az sértené a számára már korábban bejegyzett „Impulse” uniós szóvédjegyhez kapcsolódó jogokat. Az ügy során a jóhírű védjegy oltalmának, elsősorban a területi dimenziónak egyes kérdései merültek fel.

Az ügy az Európai Unió Bírósága elé került, ahol dr. Lukácsi Péter és Bozóki Bence ügyvédek képviselték az Unilever N.V.-t. Az ítélet őszre várható.