ECTA

Az European Communities Trade Mark Association (ECTA) célja a védjegyek, design, szabadalmak és más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, Európai Unión belüli információk áramlásának elősegítése, valamint jogharmonizálás és törvényelőkészítés a legmagasabb uniós szakmai fórumokon.

Az SBGK munkatársai közül az alábbiak az ECTA tagjai:

Dr. SZAMOSI Katalin, ügyvéd / irodavezető partner, bizottsági tag
Dr. SASVÁRI Gabriella, ügyvéd / SBGK elnökségi tag, bizottsági tag
Dr LUKÁCSI Péter, ügyvéd / partner, bizottsági tag