A szelektív forgalmazási szerződések és az internetes értékesítés összefüggései

A forgalmazási szerződések és az internetes értékesítés - így különösen a vonatkozó korlátozások - kérdései több mint egy évtizede állandó témát szolgáltatnak a piaci szereplők, a versenyjogi tanácsadók és a nemzeti versenyhivatalok számára. Az Antitrust Alliance - az SBGK-is tagjai között tudó európai versenyjogi szervezet - a forgalmazási szerződések és az internetes értékesítés összefüggéseivel foglalkozó tanulmánya ezen kérdésekbe és a vonatkozó nemzeti gyakorlatba enged betekintést. A tanulmány irodánk közreműködésével készült.