Megjelent A vizuális művészetek és a jog. 1. - A képzőművészet szabályozása című tanulmánykötet

Irodánk ügyvédjelöltje, dr. Kiss Dóra Bernadett társszerzője dr. Kiss Zoltán Károly mellett a Médiatudományi Könyvtár gondozásában megjelenő A vizuális művészetek és a jog. 1. - A képzőművészet szabályozása című tanulmánykötetnek.

A képzőművészetet, ezen belül a képzőművészeti alkotásokat, az alkotóikat és a művekkel kapcsolatos jogviszonyokat érintő joganyag több jogágból ered.

Az alkotóművészet elismerése, az alkotóművészek védelme és a szellemi alkotások ösztönzése szempontjából a legalaposabb elemzést igénylő jogterület a szerzői jog, ezért a kötet kiemelten foglalkozik a vizuális művészek személyhez fűződő és vagyoni jogaival, valamint a HUNGART által kezelt jogok fajtáival és részletszabályaival.

Külön fejezet tárgyalja a műkereskedelem jogi vonatkozásait a műtárgyak tulajdonviszonyaira vonatkozó polgári jogi, kulturális jogi, továbbá adójogi és büntetőjogi szabályokat.

A kulturális örökség körébe tartozó javak védelmét speciális jogszabályok, az örökségvédelmi törvény és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. Mivel a vizuális művek egy része is ide tartozik, a védetté nyilvánítási eljárással foglalkozó szabályok és egyéb, a védett műtárgyak tulajdonosait kötelező előírások (pl. kiviteli engedélyezés) is bemutatásra kerültek.

A vizuális művek audiovizuális környezetben történő megjelenésének, bemutatásának – nem túl részletgazdag – szabályai sem maradtak ki a kötetből.

Tekintettel arra, hogy a művészet határai folyamatos változásban vannak, és a hagyományos kifejezési formák mellett új művészeti irányzatok és formák is megjelennek, a kötet külön fejezetet szentel a különleges szellemi teljesítményeknek, így többek között a graffitinek, a tetoválásoknak, a konyhaművészetnek, valamint az állatok vagy a mesterséges intelligencia közreműködésével létrehozott műveknek. Többek között arra is választ kapunk, hogy a kötetben tárgyalt atipikus művek egyéni és eredeti jelleggel bíró szellemi alkotásoknak minősülnek-e, valamint ki tekinthető a mű szerzőjének.

A kötet továbbá vállalkozik a vizuális műveket oltalmazó két jogterület, a szerzői jog, valamint az iparjogvédelemi oltalom összevetésére, az általuk biztosított többes védelem sajátosságainak bemutatására.

Nem utolsó sorban a kötet alkotmányjogi szempontból is vizsgálja a művészet szabadságát, mint a véleménynyilvánítás szabadságának egyik részjogosultságát. A szerzők külön kitérnek a művészet szabadságának korlátozhatóságára is.

A kötet a Médiatudományi Intézet honlapján, teljes terjedelmében, ingyenes elérhető.

Büszkék vagyunk arra, hogy Irodánk ügyvédjelöltje társszerzője a tanulmánykötetnek.