Hogyan előzhető meg a munkaügyi bírság?

2014. november – Manapság egyre fontosabb terület egy cég működése során a munkajogi kérdések jogszabályoknak megfelelő rendezése, mivel jelentős anyagi veszteség érheti a cégeket, ha problémák merülnek fel ezen a területen. Sajnos a 2012-ben hatályba lépett, új Munka Törvénykönyvének való megfeleltetés sem valósult meg minden cégnél, és gyakran még a vezetők sincsenek pontosan tisztában az új szabályokkal.

A munkaügyi ellenőrzések igen gyakoriak manapság. Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékoztatása – a munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól (2014. I. negyedév) – szerint 2014. január–március hónapokban 5 918 munkáltatót ellenőriztek, a foglalkoztatók 58 százalékánál találtak munkaügyi jogsértéseket, mely az ellenőrzés alá vont foglalkoztatottak (34 066 fő) 51 százalékát érintette. A 2014. első negyedévében feltárt jogsértéseket elkövető 3 423 munkáltató közül 1 122 vállalkozással szemben alkalmaztak munkaügyi bírságot, összesen 165 905 000 forint összegben.

Mit vizsgálhat ilyenkor a hatóság?

A munkaügyi ellenőrzések során sok mindent vizsgálhat az eljáró hatóság. Klasszikus ellenőrzési tárgykörök például: létrejött-e és ha igen, akkor megfelelő tartalommal a felek között a munkajogviszony, eleget tett-e a munkáltató a munkavállalók felé fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettségének, a szabályoknak megfelelően történt-e a munkaerő-kölcsönzés.

További tárgykörök: betartják-e a nők, fiatalkorúak és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, betartják-e a munkaidő, pihenőidő, szabadságolás, munkabérrel kapcsolatos szabályokat, megfelelően történt-e a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos igazolások kiállítása stb.

Akár húszmilliós is lehet a bírság!

Az SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők szakértője szerint ebből az igen szűk és csak példálózó felsorolásból is látható, hogy nagyon sok olyan terület van, amit ellenőrizhetnek a munkaügyi felügyelők, és ami gyakran gondot jelent egy cég mindennapi működése során. Az ellenőrzés után a tényállás alapján a felügyelők határozatot hoznak és amennyiben szabálytalanságot észlelnek, bírságolnak illetve egyéb intézkedéseket hoznak.

A bírság, ha pénzbeli szankció, akkor főszabály szerint harmincezer forinttól tízmillió forintig terjed, vannak azonban enyhítő és súlyosbító körülmények, amelyek esetén legrosszabb esetben akár húszmillió forint is lehet a bírság. Ez igen komoly anyagi teher egy cégnek, főleg annak tükrében, hogy munkajogi szakember segítségével ezek a bírságok könnyen megelőzhetőek.

Megelőzhető a bírság

Komoly költség lehet egy cégnek nemcsak a munkaügyi bírság, de az is, ha szabálytalanul intézik esetleg egy munkavállalóknak a felmondását és az pert indít ellenük, vagy ha nem tudják milyen kötelezettségeik és lehetőségeik vannak a munkába visszatérő kismamákkal kapcsolatban, vagy ha nincsen fegyelmi szabályzatuk, vagy ha egyszerűen túl nagy a fluktuáció a munkavállalók között.

Ezért javasolt a gazdasági társaságoknak egy komplex munkajogi compliance audit szolgáltatás igénybevételét, amely nemcsak jogi átvizsgálást jelent, jogszabályoknak való megfelelésre összpontosítva, hanem a cég munkajogi politikáját és gyakorlatát is érintő tanácsadást. Egy ilyen munkajogi auditnál a management szemléletű, a cég gazdasági érdekeit is szem előtt tartó megközelítés nagyon hasznos lehet a cégek számára – hangsúlyozta dr. Vas-Angyal Zsófia.

A munkajogi szerződések átnézése és aktualizálása mellett javasolt, hogy mindenképpen gondoljanak a cégvezetők olyanokra is, mint fegyelmi szabályzat, hatékony motivációs rendszer (bónuszok, továbbképzési lehetőségek, béren kívüli juttatások), egyenlő bánásmód elvének betartása, bérezési rendszer egysége, munkaköri leírások rendezése, szabályos ki- és beléptetési folyamat.

Vita esetén a mediáció lehet az első lépés

Az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője szerint a munkáltatóknak a munkavállalóikkal már kialakult vitás helyzet esetén először érdemes mediációt igénybe venni, azaz a peren kívüli békés konfliktuskezelést, mint megoldást.

A munkajog területén kifejezetten sok esetben értek el eredményt a mediátorok, és sikerült a felek álláspontját közelíteni és rávezetni a feleket, hogy megállapodást kössenek, egy akár több hónapig is eltartó bírósági peres eljárás helyett.

A következő évek áttörése lehet

Munkaügy területén a következő évek várható nagy áttörése a munkaügyi compliance audit lesz, mely a munkajoginál egy még teljesebb és átfogóbb vállalati vizsgálatot jelent az összes munkaügyhöz kapcsolódó területen is.

A Pécsi Tudományegyetem Továbbképző Intézete idén indította el először a Munkaügyi auditor jogi szakokleveles képzését, amely megfelelő számú és képzettségű szakemberek biztosításával elősegíti majd várhatóan a munkajogi audit terjedését. Ez a fajta audit új szemléletet és megközelítést kínál a gazdasági élet szereplőinek.

A munkaügyi audit lényege, egy kidolgozott rendszer alapján az adott cég minden munkaüggyel kapcsolatos területét, így nemcsak a munkajogot, de a HR, bérszámfejtés, munkaszervezés költséghatékonyságát is átvilágítsa, hatékonyabbá tegye és optimalizálja minden szempontból a jogszabályok figyelembe vételével.

Forrás: http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20141127-hogyan-...